Tarif notářské kanceláře Kolín

 
 
 
Notářské poplatky za ověření podpisů, listin, notářskou úschovu a další úkony spojené s notářskými službami naší kanceláře v Kolíně jsou staveny pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu.

Notářský tarif se řídí dle vyhlášky č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009 Sb. a vyhlášky č. 432/2013 Sb.